धुळे: जिजामाता इंटरप्राईजेस सुरु पाटील व्यक्तीने हजारो महिलांना आर्थिक गुंतवणुकीत मोठा गंडा घातला

धुळे: जिजामाता इंटरप्राईजेस सुरु पाटील व्यक्तीने हजारो महिलांना आर्थिक गुंतवणुकीत मोठा गंडा घातला धुळे(तेज समाचार प्रतिनिधि): धुळे येथील गल्ली नंबर 6 मध्ये जिजामाता इंटरप्राईजेस पाटील नामक व्यक्ती पाच हजार रुपये घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साहित्य देतो असे घडून गेल्यावर आमळदे काही एक चार-पाच शाखा उघडण्यात आणि एकूण त्याच्या सभासद आणि तीन हजार आहेत अशा मागण्या […]

Continue Reading