जलवाहिनीच्या दुरुस्तीकामा मुळे पाणी पुरवठा एक दिवस पुढे सरकला

Featured जळगाव
Share This:

जळगाव (तेज समाचार प्रतिनिधि). येथील आ.टी.ओ.ऑफीस समोरील जलवाहिनी तसेच गिरणा टाकी क्रं.२ चा व्हॉल्व दुरुस्तीसाठी शहराचा पाणी पुरवठा एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे २३ जून रोजीचा पाणी पुरवठा २४ रोजी करण्यात येईल. तसेच २४ व २५ रोजीचा पाणी पुरवठा अनुक्रम २५ व २६ रोजी करण्यात येईल. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन मनपा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

वाघुर पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत शहरास पाणी पुरवठा करण्यासाठी आर.टी.ओ.ऑफिस समोरील १२०० मीमी व्यासाची पी.एस.सी. पाईप लाईनवर गळती झालेली असल्याने दुरुस्तीचे काम २२ जूनला सकाळी ११ वाजता हाती घेण्यात आहे. या कामास ३० तास किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे. या दुरुस्तीचे कामा अंतर्गत तेथील १२०० मीमी व्यासाचं दोन पी.एस.सी. पाईप काढून २ नवीन एम.एस.पाईप टाकावं लागणार आहे. तसेच गिरणा टाकी येथील टाकी क्रं.२ चा व्हॉल्व दुरुस्त करावयाचा आहे. या दोन्ही कामाचे दुरुस्तीसाठी शहराचा पाणी पुरवठा एक दिवस पुढे ढकलण्यात येत असून २३ जून रोजीचा पाणी पुरवठा २४ रोजी करण्यात येईल. तसेच २४ व २५ रोजीचा पाणी पुरवठा अनुक्रम २५ व २६ रोजी करण्यात येईल. दरम्यान, नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी व पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन मनपा शहर अभियंता यांनी कळविले आहे. तसेच मेहरुण, अयोध्यानगरमधील काही परिसराचा तसेच खेडी, योगेश्वर नगर परिसराचा पाणी पुरवठा नियमित २३ रोजी होईल, असेही कळविण्यात आले आहे.

२४ जून रोजी या परिसरात होणार पाणी पुरवठा
वाल्मीकनगर, कांचननगर, दिनकर नगर, आसोदा रोड व परिसर. नित्यांनदनगर टाकी परिसर – मोहननगर, नेहरुनगर परिसर खंडेरावनगर परिसर – हरीविठ्ठल नगर, पिंप्राळा गांवठाण परिसर, गायत्रीनगर, नुतन वर्षा कॉलनी, शारदा कॉलनी. मानराज टाकीवरील भाग – दांडेकर नगर, मानराजपार्क, असावा नगर, निसर्ग कॉलनी. खोटेनगर टाकीवरील भाग – द्रौपदी नगर, मुक्ताईनगर, धनश्रीनगर, पोलीस कॉलनी परिसर, खोटेनगर. गेंदालाल मिल टाकीवरील – शिवाजीनगर हुडको, प्रजापतनगर, एस.एम.आय.टी. परिसर. डी.एस.पी. बायपास – तांबापुरा, शामाफायर समोरील परिसर. डी. एस. पी. टाकी – सानेगुरुजी कॉलनी, पार्वतीनगर, शिवरामनगर, यशवंत नगर परिसरातील उर्वरीत भाग, सुरेश नगर. शिवकॉलनी, विदयुत कॉलनी, राका पार्क, पोस्टल कॉलनी, विवेकानंद नगर व इतर भाग.

२५ जून रोजी या परिसरात होणार पाणी पुरवठा
खंडेरावनगर दुसरा दिवस – पिंप्राळा गांवठाण उर्वरित भाग, पिंप्राळा हुडको, सेंट्रल बँक कॉलनी, आशाबाबा नगर पिंप्राळा टाकी मानराज टाकी दुसरा दिवस – शिंदेनगर, अष्टभुजा, वाटीका आश्रम परिसरातील राहिलेला भाग. खोटेनगर टाकीवरील राहिलेला भाग – निवृत्तीनगर, कल्याणीनगर, दादावाडी, हिराशिवा कॉलनी, आहुजानगर, निमखेडी राहिलेला भाग. नित्यानंद टाकी दुसरा दिवस – नित्यानंदनगर, संभाजीनगर, रायसोनी नगर, समतानगर परिसरातील उर्वरीत भाग. डी.एस.पी. टाकी – तांबापुरा, गणपती नगर, आदर्शनगर व इतर परिसर. गिरणाटाकी आवारातील उंच टाकी, भगवाननगर, रामानंदनगर, कोल्हे नगर, अंबिका सोसायटी, शिवकॉलनी, व इतर परिसर. मेहरुण भागातील राहिलेला परिसर( बुस्टर पंप स. ४ वा. सुरु) मेहरुण गांवठाण, दत्तनगर, लक्ष्मीनगर, इकबाल कॉलनी, एकनाथनगर, मंगलपुरी परिसर. अयोध्यानगर दुसरा दिवस- सदगुरुनगर, हनुमाननगर, लिलापार्क, गौरव हॉटेल परिसर.

२६ जूनला या क्षेत्रात होणार पाणी पुरवठा
नटराज टाकी ते चौघुले मळा पर्यंतचा भाग, शनीपेठ, बळीरामपेठ, नविपेठ, हौसिंग सोसा., शाहुनगर, प्रतापनगर. गेंदालाल मिल टाकीवरील भाग – खडकेचाळ, इंद्रप्रस्थनगर, के.सी.पार्क, गेंदालाल मिल हुडको. रिंगरोड संपूर्ण – भोईटेनगर, भिकमचंद जैन नगर. आकाशवाणी टाकीवरील संपूर्ण भाग – जुनेगांव, सिंधी कॉलनी, इंडिया गॅरेज, ओंकारनगर, जोशीपेठ. हेमुकलाणी टाकीवरील परिसर – गणेशवाडी, कासमवाडी, सम्राट कॉलनी, ईश्वर कॉलनी, वर्षा कॉलनी व इतर परिसर.
डायरेक्ट – सुप्रिम कॉलनी परिसर. .डी.एस.पी. टाकीवरुन- जिल्हारोड, रामदास कॉलनी, शारदा कॉलनी, महाबळ कॉलनी परिसर, नुतन वर्षा कॉलनी, चैत्रवन कॉलनी, आनंदनगर, मोहन नगर, तिवारी नगर, बाहेती शाळा. १५ इंची व्हॉल – प्रभात कॉलनी, ब्रुकबॉन्ड कॉलनी.. गिरणा टाकी आवारातील उंच टाकी – वाघनगर, हरिविठ्ठल नगर. गणेश कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी परिसरातील भाग. नित्यानंद टाकी- समता नगर, स्टेट बँक कॉलनी, धांडेनगर इत्यादी.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *