तलाठी समक्ष सकाळी 8:30 वाजता वाळूचे ट्रॅक्टर सोडले का पळाले?आणि रात्री 8:30 वाजता पार्टी.-दोन्ही घटना यावल येथे भुसावल रोडवरच.

तलाठी समक्ष सकाळी 8:30 वाजता वाळूचे ट्रॅक्टर सोडले का पळाले?आणि रात्री 8:30 वाजता पार्टी.-दोन्ही घटना यावल येथे भुसावल रोडवरच. यावल (सुरेश पाटील): काल दि.14 रविवार रोजी सकाळी आठ तीस वाजता तालुक्यातील एका तलाठ्याच्या समक्ष भुसावल रोडवर पेट्रोल पंपाजवळ वाळूने भरलेले एक ट्रॅक्टर सुसाट वेगाने पळून गेले किंवा त्या ट्रॅक्टरवर दंडात्मक कारवाई होऊ नये म्हणून सोडून […]

Continue Reading