अवैध गौण खनिज कारवाईत मोठी तफावत

अवैध गौण खनिज कारवाईत मोठी तफावत. प्रांताधिकारी यांच्याकडून यावल तहसीलदार महेश पवार यांना 2 वेळा कारणे दाखवा नोटीस. यावल (सुरेश पाटील): अवैध गौण खनिज कारवाईत तफावत आढळून आल्याच्या कारणावरून फैजपूर भाग उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी यावल तहसीलदार महेश पवार यांना गेल्या पंधरा दिवसात दोन वेळा कारणे दाखवा नोटीस दिली चौकशीअंती तहसीलदार महेश पवार यांच्यावर […]

Continue Reading