तहसीलदाराचे पत्र माहिती अधिकाऱ्याच्या कचराकुंडीत-यावल नगरपरिषद माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही होणार…?

तहसीलदाराचे पत्र माहिती अधिकाऱ्याच्या कचराकुंडीत. यावल नगरपरिषद माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही होणार…? प्रभारी मुख्याधिकारी गांगोडे यांचे दुर्लक्ष.   यावल (सुरेश पाटील) :यावल नगरपरिषद अंतर्गत नवीन वस्तीत केलेल्या पाईपलाईनचे काम करण्यात आलेले आहे या कामाच्या मंजुरी आदेशानुसार आपल्या स्तरावरून केलेल्या सदर कामाचे इस्टिमेट,एम.बी.रेकॉर्ड व ठेकेदाराला अदा केलेले बिल याचे प्रमाणित प्रती तसेच सदरच्या कामाबाबतचे संपूर्ण कागदपत्राची […]

Continue Reading