यावल नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्यात आर्थिक रकमेचा मोठा घोळ प्रशासकीय मान्यता न घेता मक्तेदारास बेकायदा मुदतवाढ?

यावल नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्यात आर्थिक रकमेचा मोठा घोळ प्रशासकीय मान्यता न घेता मक्तेदारास बेकायदा मुदतवाढ? महाविकास आघाडीच्या राज्यात कलर झेरॉक्स ठेकेदाराची चांदी. यावल (सुरेश पाटील): यावल नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्यात आर्थिक रकमेचा मोठा घोळ करण्याच्या उद्देशाने प्रशासकीय मान्यता न घेता घनकचरा संकलन करून वाहतूक करणाऱ्या मक्तेदारास बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आल्याने महाविकास आघाडीच्या राज्यात मूळ ठेकेदाराच्या नावाखाली यावल शहरातील […]

Continue Reading